Heartfelt stresshantering

Känns vardagens påfrestningar för mycket för dig just nu?

Vill du hitta sätt att bryta denna stresspiral och kunna navigera vardagen bättre?

Med hjälp av kroppskännedomsövningar får du möjlighet att öka din kroppsliga och mentala balans. Vi övar till exempel på närvaro i kroppen, andning, grundning och avslappning. 

Du ges även möjlighet att fördjupa din förståelsegrund för stressuppkomst och viktiga regleringsmekanismer, inklusive betydelsen av självmedkänsla och fysisk aktivitet.

Behandlingen/övningarna adresserar reglering av stresspåslag, förebygga stress samt stresstolerans.

När vi ses första gången så kommer vi tillsammans gå igenom din aktuella livssituation.

Om Annika

Leg sjukgymnast, Karolinska Institutet.
Magisterexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Andra kurser av intresse
Basal Kroppskännedom, Institutet för Basal kroppskännedom
Stresshantering, Huma Nova
Medicinsk träningsterapi, Holten Institutet.
Mindfulness, medkänsla och KBT, CeFAM
Mindful self-compassion, Center for Mindfulness, Cfms

Mångårig erfarenhet av arbete med stresshantering bland annat inom specialistverksamhet för stress- och utmattning.

Annika Johansson
leg. sjukgymnast Stresshantering
mottagning tisdagar
070 457 94 98  
heartfelt963@gmail.com