Ann ansvarar för, driver och sköter om verksamheten på Söders Hälsocenter.

Ann Gardulf
Leg. sjuksköterska, professor