Samarbete

På Söders hälsocenter erbjuder vi många kompetenser för hälsa och välbefinnande. Här samarbetar kroppsterapeuter, vårdpersonal och samtalsterapeuter. Vi har stort utbyte av varandra. Alla som arbetar här är välutbildade, erfarna och ansvarsförsäkrade.

Vi håller en prisnivå som gör att du har råd att  ta hand om dig själv.

Foto: Elin Parmhed